Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er udarbejdet på dansk.

Alle workshops, uddannelser, foredrag, podcasts, videoer, digitale produkter og tjenester mm. – alle produkter udbydes af Zitta de Fries. Kontakt info@zittadefries.dk . CVR.nr.: 31 70 92 37

Vedr. køb med og ændring af kort

Vi modtager kort som Dankort, VisaDankort, Mastercard samt American Express.

Data vedr. købskortet er krypterede og gemmes ikke i systemet. Alle priser er i opgjort i dansk valuta – DKR + moms.

Du modtager efter køb en faktura pr. email til den adresse, du har oplyst i forbindelse med købet.

Betingelser omkring betaling og afvikling

Produkter som workshops, kurser, uddannelser og foredrag afvikles på de tidspunkter, der er angivet i forlængelse af produktbeskrivelsen. Ved en given aflysning fra Zitta de Fries af de pågældende produkter refunderes køber det fulde beløb. Ved en given aflysning af enkelte uddannelsesmoduler, erstattes datoerne af nye.

Ændringer omkring tid og sted oplyses køber mindst 24 timer før den tiltænkte afvikling af arrangementet.

Købers tilmelding er bindende. Der er dog 14 dages fortrydelsesret fra den dag, produktet er købt.

I sådan et tilfælde kontakt via info@zittadefries.dk. Det vil dog være en betingelse for en evt. fortrydelse indenfor de første 14 dage, at køber ikke er påbegyndt sin deltagelse på den pågældende workshop, kursus, uddannelse etc.

Der gives ingen í refusion. Du er til gengæld velkommen til at overdrage din plads til en anden, blot du orienterer os derom. Eller du kan bytte dit produkt til et andet.

Ved køb af en “personlig session”, kan du ændre tidspunktet op til 24 timer inden den tiltænkte afvikling. Der gives ingen refusion.

Ved køb af uddannelser kan der mod et tillægsgebyr betales i rater; læs mere herom under den givne produktbeskrivelse.

Rettigheder

Zitta de Fries har samtlige rettigheder til enhver form for produkt købt via Zitta de Fries samt til alle former for materiale, der stilles til rådighed i forlængelse af købet. Køberen har en personlig brugsret til materialet, der ikke må viderebringes – kopieres eller distribueres til tredjemand.

Ansvar

Zitta de fries fraskriver sig ethvert ansvar, derunder givne erstatningsansvar denne end måtte pådrage sig i forlængelse med salget af sine produkter og personlig fremtræden, hvorfor denne ikke er ansvarlig for skade, tab eller simpel uagtsom handling.

Ved køb af personlig session er det dit eget ansvar, at telefonforbindelsen samt øvrige tekniske forbindelser er velfungerende.

Tvister

Eventuelle tvister vedrørende køb af produkter hos Zitta de Fries eller handelsbetingelserne behandles efter dansk ret med retten i København som værneting i første instans.

© 2021 Alle rettigheder forbeholdes Zitta de Fries CVR.nr.: 31 70 92 37